Uygulamalar

 

 • Güç Sistemleri Dizaynı ve Analizi
 • Kısa devre analizi
 • Yük Akışı Analizi,Yük Atma
 • Röle Koordinasyonu,Selektivite Analizi
 • Güç Sistemleri
 • Enerji Scada Çözümleri
 • e-bop(tesislerin Elektriksel Dengesi)
 • TES,DGS,HES,JES,RES,BİOGAZ,BİYOKÜTLE
 • GES Scada ve Haberleşme
 • Endüstriyel  Proses(DCS çözümleri)
 • IEC 61850 Uygulamaları
 • PRP,HSR Yedeklemeli  SCADA Uygulamaları
 • Güç Kalitesi Ölçüm Sistemleri
 • TEİAŞ Haberleşme Sistemleri
 • Jeneratör Senkronizasyonu
 • Uzaktan İzleme Projeleri
 • RİTM Uygulamaları
 • IT Hizmetleri
 • Trafo Merkezleri  Uygulamaları;Sekonder Proje İmalatları,Röleler,Scada ve Haberleşme Sistemleri
 • Kontrol Sistemleri Haberleşme Mimarisi Tasarımı
 • Pano Çözümleri
 • Saha Montaj Çalışmaları
 • Test ve Devreye Alma
 • Pus Belgeli Projelendirme
 • ETKB Geçici Kabul Süreçleri
 • Şartname Hazırlama
 • Elektiriksel Tek Hat Dizaynı