Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri:

  • Teknik şartnamelerin hazırlanması
  • Proje ve tekliflerin teknik değerlendirmesi ve kontrolü
  • Süpervizörlük hizmetleri
  • İş programlarının çıkarılması
  • Prosedür ve iş sürecinin takibi

Teknik Proje Denetimi:

  • Hazırlanan çalışmaların derlenmesi ve teknik kontrolünün yapılması
  • Taraflar arasındaki koordinasyonun sağlanması (Üretici, Yatırımcı ve Yüklenici firmalar arasındaki bilgi alışverişinin düzenlenmesi)
  • Proje boyunca saha takibi ve kontrolleri
  • Teknik toplantıların organize edilmesi