Enerji santralleri

Enerji Santrallerine Verdiğimiz Hizmetler

 • Generatör Koruma Sistemleri
 • Generatör Uyartım(İkaz) Sistemleri
 • Generatör Senkronizasyon Sistemleri
 • Balance of Plant
 • OG Şalt Sistemleri
 • YG Sekonder ve Primer Uygulamalar, Şalt ve Trafo Merkezleri
 • AG Dağıtım Sistemleri ve MCC Motor Kontrol Panel Sistemleri
 • Türbin Kontrol Sistemleri
 • Governor Hidrolik Mekanik ve Kontrol Sistemleri
 • Santral DCS Kontrol Sistemleri

 

Hidro Elektrik Santrali Otomasyon Sistemleri

 • Türbin Start ve Stop Akış Şeması Kontrolü
 • İkaz Sistemleri Kontrolü- Reaktif Güç Kontrolü
 • Governor Sistemleri Kontrolü-Aktif Güç Kontrolü
 • Primer Frekans Kontrolü Uygulaması
 • Sekonder Frekans Kontrolü Uygulaması
 • Generatör Senkronizasyonu
 • AG enerji dağıtım ve kumanda sistemlerinin kontrolü ve enerji analizörlerinin izlenmesi,,
 • OG Şalt ve Koruma röleleri Kontrol ve İzlenmesi
 • YG Şalt ve Koruma röleleri Kontrol ve İzlenmesi
 • Trafo Sıcaklık ve Korumaları İzlenmesi
 • Türbin sıcaklık,basınç ve akış sistemleri izlenmesi ve kontrolü,
 • Türbin yağlama,soğutma,vana,hız,frenleme,drenaj sistemleri izlenmesi ve kontrolü
 • Santral acil durdurma,elektriksel koruma,mekanik koruma,normal durdurma senaryolarının uygulanması,
 • Yük atma ve yük alma senaryolarının uygulanması
 • Tesisin merkezi kontrol odası SCADA sistemi ve lokal ünite kontrol merkezlerinden zlenerek kumanda edilmesi,
 • Tüm sistem alarmları ve işletme raporları
 • Tüm analog sistemlerin geçmişe dönük ve anlık trend değerleri

Termik Santral Otomasyon Kontrol Sistemleri

 • Türbin Start ve Stop Akış Şeması Kontrolü
 • İkaz Sistemleri Kontrolü- Reaktif Güç Kontrolü
 • Governor Sistemleri Kontrolü-Aktif Güç Kontrolü
 • Primer Frekans Kontrolü Uygulaması
 • Sekonder Frekans Kontrolü Uygulaması
 • Generatör Senkronizasyonu
 • AG enerji dağıtım ve kumanda sistemlerinin kontrolü ve enerji analizörlerinin izlenmesi,,
 • OG Şalt ve Koruma röleleri Kontrol ve İzlenmesi
 • YG Şalt ve Koruma röleleri Kontrol ve İzlenmesi
 • Trafo Sıcaklık ve Korumaları İzlenmesi
 • Türbin sıcaklık,basınç ve akış sistemleri izlenmesi ve kontrolü,
 • Türbin yağlama,soğutma sistemleri izlenmesi ve kontrolü
 • Santral acil durdurma,elektriksel koruma,mekanik koruma,normal durdurma senaryolarının uygulanması,
 • Yük atma ve yük alma senaryolarının uygulanması
 • Tesisin merkezi kontrol odası SCADA sistemi ve lokal ünite kontrol merkezlerinden zlenerek kumanda edilmesi,
 • Soğutma Kulesi,Soğutma Su Pompa İstasyonu, Condasate Pompaları alt sistemleri izlenmesi
 • Kömür Stok,Kömür Alım ve Pulvarizör , Kömür konveyorü alt sistemleri izlenmesi ve kontrolü
 • Kazan Kontrol Sistemi Kurulumu ve İzlenmesi
 • Buhar ve Türbin Kontrol Sistemi Kurulumu ve İzlenmesi
 • Kül atma ve elektrofiltre sistemleri izlenmesi
 • Tüm sistem alarmları ve işletme raporları
 • Tüm analog sistemlerin geçmişe dönük ve anlık trend değerleri

 

Doğalgaz ve Kombine Çevrim Santrali Otomasyon Kontrol Sistemleri

 • Türbin Start ve Stop Akış Şeması Kontrolü
 • İkaz Sistemleri Kontrolü- Reaktif Güç Kontrolü
 • Governor Sistemleri Kontrolü-Aktif Güç Kontrolü
 • Primer Frekans Kontrolü Uygulaması
 • Sekonder Frekans Kontrolü Uygulaması
 • Generatör Senkronizasyonu
 • AG enerji dağıtım ve kumanda sistemlerinin kontrolü ve enerji analizörlerinin izlenmesi,,
 • OG Şalt ve Koruma röleleri Kontrol ve İzlenmesi
 • YG Şalt ve Koruma röleleri Kontrol ve İzlenmesi
 • Trafo Sıcaklık ve Korumaları İzlenmesi
 • Türbin sıcaklık,basınç ve akış sistemleri izlenmesi ve kontrolü,
 • Türbin yağlama,soğutma sistemleri izlenmesi ve kontrolü
 • Santral acil durdurma,elektriksel koruma,mekanik koruma,normal durdurma senaryolarının uygulanması,
 • Yük atma ve yük alma senaryolarının uygulanması
 • Tesisin merkezi kontrol odası SCADA sistemi ve lokal ünite kontrol merkezlerinden zlenerek kumanda edilmesi,
 • Yanma Odası, Kompresör ve Şaft İzleme Sistemi
 • Co2 Emisyon İzleme ve tahmin sistemleri
 • Yakıt,Üretim ve Emisyon trendleri
 • Tüm sisitem alarmları ve işletme raporları

 

Rüzgar Enerji Santralli Otomasyon Kontrol Sistemleri

 • Tüm türbinlerin izleme ve kontrolü
 • İndirici merkez ve şebeke dağıtım hücrelerine ait OG kesicilerin, ayırıcıların ve toprak ayırıcıların izlenmesi ve kontrolü
 • Sistem alarm, arıza durumlarının gerçek zamanlı ve zaman etiketli olarak izlenmesi ve raporlanması
 • Koruma rölelerinin ve OG,YG Sistemlerin izlenmesi,kontrolü raporlanması ve TEİAŞ haberleşmeleri,
 • Reaktif Güç Kontrol Sistemleri
 • Rüzgar türbinleri ile OPC veri alışverişi
 • Üretim ve Rüzgar  değerleri trendleri
 • Tüm sisitem alarmları ve işletme raporları

 

Jeotermal Enerji Santralleri Otomasyon Kontrol Sistemleri

 • Türbin Start ve Stop Akış Şeması Kontrolü
 • İkaz Sistemleri Kontrolü- Reaktif Güç Kontrolü
 • Governor Sistemleri Kontrolü-Aktif Güç Kontrolü
 • Primer Frekans Kontrolü Uygulaması
 • Sekonder Frekans Kontrolü Uygulaması
 • Generatör Senkronizasyonu
 • AG enerji dağıtım ve kumanda sistemlerinin kontrolü ve enerji analizörlerinin izlenmesi,,
 • OG Şalt ve Koruma röleleri Kontrol ve İzlenmesi
 • YG Şalt ve Koruma röleleri Kontrol ve İzlenmesi
 • Trafo Sıcaklık ve Korumaları İzlenmesi
 • Türbin sıcaklık,basınç ve akış sistemleri izlenmesi ve kontrolü,
 • Türbin yağlama,soğutma sistemleri izlenmesi ve kontrolü
 • Santral acil durdurma,elektriksel koruma,mekanik koruma,normal durdurma senaryolarının uygulanması,
 • Yük atma ve yük alma senaryolarının uygulanması
 • Tesisin merkezi kontrol odası SCADA sistemi ve lokal ünite kontrol merkezlerinden zlenerek kumanda edilmesi,
 • Üretim ve Rüzgar  değerleri trendleri
 • Tüm sisitem alarmları ve işletme raporları